Velkommen til Drigstrup GF

Så er vi klar til en ny gymnastiksæson - og vi glæder os til at se ny som tidligere medlemmer.

Foreningens formål er at medvirke til styrkelse og fremme af folkesundheden. Vores vision er at gymnastikforeningen er et aktiv, der bidrager til personlig udvikling, herunder skaber ansvars- og fællesskabsfølelse. Foreningens værdier er Fællesskab, Dannelse & uddannelse, Relationer og engagement, Udvikling, Ansvarlighed, Åbenhed og Samarbejde. Læs mere om vores værdier her.


Formandens beretning fra generalforsamling 14. maj 2024

Generalforsamling i Drigstrup Gymnastikforening d. 14. maj 2024
Formandens beretning ved Annette Mortensen

Gymnastiksæsonen 23/24 er afsluttet, og vi har netop afviklet gymnastikopvisningen med stor succes.
To dejlige timer fyldt med glæde, smil og med sommerfugle i maven fra både gymnaster og instruktører.
Publikum var mødt talstærkt op, og der var en kæmpe opbakning på denne skønne dag.
Som jeg afslutningsvis sagde til opvisningen, så er jeg en ultrastolt formand, da vi har så dedikerede og engagerede instruktører, som frivilligt løfter vores forening igennem endnu en sæson. Et stort tusind tak for jeres mange timer heroppe på Kerteminde Efterskole. Uden jer havde vi ikke nogen forening.
Drigstrup Gymnastikforening kan kun fungere, fordi frivilligheden er så stor. Så tusind tak fordi I har lyst til at være en del af DGF, og fordi I gør en forskel i vores lille samfund.
Vi har igennem sæsonen afviklet tre møder med vores instruktører: informationsmøde/opstartsmøde,
forberedelse til opvisningen, som var et online møde, og til sidst et evalueringsmøde. Til de to fysiske møder startede vi med pizza, som lagde sig godt og tungt i vores sultne maver.
Til sæsonstart havde vi syv hold, hvoraf de seks af holdene var opvisningshold.
Familieholdet havde igen i år en stor tilslutning med 31 børn i alder 1-3 år. Der er altid fuld fart over
feltet på de små, og forældrene var gode til at hjælpe med redskaberne.
Krudtugler, som er i alderen 4-6 år, var i år en flok på 32 blandede drenge og piger med fuld fart over
feltet, som krævede næsten to håndfulde instruktører og hjælpere. Timerne bød på masser af leg,
akrobatik og spring på redskaber.
Turbotøser havde igen i år en stor tilslutning med i alt 39 piger fra 0.-2. klasse med meget store forskelle
i deres kunnen. Det udfordrede også instruktørerne, som der var en del af. Alle redskaber kom i brug, og
der var gang i den til hver eneste træning, og de sluttede af med en flot opvisning. Nye ideer og tanker er
i gang til næste sæson.
Springbanditter er et drengehold som vokser fra år til år. I år bød 18 drenge fra 0.-3. klasse på en flot
opvisning i Jonas Vingegaard & Tour De France-tema. Her var masser af spring og kreativitet.
Megamix som også er et blandet hold med drenge og piger fra 3.-6. klasse, gik på gulvet med 19
gymnaster. Der var masser af smil, rytme og spring til stor glæde for alle.
Drigstrup Darlings er en kæmpe succes, og 72 trofaste gymnaster strømmer til fra alle steder fra Fyn
for at gå på holdet. Det er en stor glæde at se så stort et hold repræsentere Drigstrup Gymnastikforening
på landkortet. Holdet var til Gymnastrada, et internationalt stævne i Amsterdam, i sommeren 2023. I år
har de været rundt omkring på Fyn, og for nylig deltog holdet ved en voksengalla stævne i Ribe. Og som
om det slutter hertil april, nej, så tager de lige en opvisning mere til juni, Gym for Life, ved
Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Hvis der er tilslutning til det. Det kan vi jo håbe.
Let formiddagsmotion med Eva Persson har igen år haft otte medlemmer, som er kommet for at få
sved på panden og blive rørt.
Nordøstfynsk juniorhold startede, og havde enkle træninger, men de måtte aflyse holdet på grund af
sygdom og andre udfordringer. Holdet valgte vi desværre at lukke, dette i samarbejde med de andre
nordøstfynske foreninger.
I sommeren 2023 afviklede vi gymnastikskole i tre dage d. 28.-30. juni med frivillige fra Drigstrup
Gymnastikforening og enkelte frivillige fra Kerteminde Gymnastikforening. Der var masser af leg, rytme,
spring og akrobatik. Der var i alt 43 børn som deltog. Vi fik god hjælp af et par kyndige køkkenfolk,
Vibeke og Birgit, som stod med lækre forfriskninger og mad alle tre dage. Vi fik sponsoreret brunsviger
fra Langegades Bageri, og en politibil kiggede forbi til stor glæde for børnene. Vejret var med os, og der
blev plads til leg og plask med glidebane. De afsluttede dagene med en opvisning for de fremmødte
forældre, og børnene fik diplomer, og de var fyldte med mange nye oplevelser
Desværre kommer vi ikke til at afvikle gymnastikskole denne sommer 2024 pga. manglende hænder. Vi
vil klart arbejde for at lave gymnastikskole igen i 2025.

D. 7. januar 2024 havde vi besøg af Søren Astrup Balsby, som delte ud af sin erfaring. En søndag som
blev brugt til at styrke springmodtagelse. Instruktører og hjælpeinstruktører fra Kerteminde og Drigstrup
Gymnastikforening var til stede, og fik masser af god undervisning.

D. 16. marts 2024 blev DGI opvisning i Kerteminde Hallen afviklet. Et samarbejde blandt alle fire
gymnastikforeninger i Kerteminde Kommune. Frivillige fra Hindsholm GF, Kerteminde GF,
Kølstrup/Rynkeby GF og Drigstrup GF var sammen om at planlægge og afvikle opvisningen med stor
succes. Der var stort besøg af deltagende hold og stort besøg hele dagen igennem med fremmødte
publikum, som fik en kæmpe oplevelse.
D. 21. april 2024 havde vi inviteret alle vores instruktører ind og se Verdensholdet i Odense Idrætshal, en
julegave som Foreningen gav. Her var masser af flot gymnastik og til glæde for vores instruktører.
Vi har afholdt de traditionsrige arrangementer juletræsfest og fastelavn med meget stor tilslutning, dette
var med stor succes. Vi valgte i år at dele opgaven ud på holdene til instruktørerne, som stod for at
planlægge og afvikle de to arrangementer i samarbejde med bestyrelsen.
Familiefræs er også godt velbesøgt om søndagen, og sidste gang i denne sæson er den 26. maj.
Økonomisk er vores forening god og stabil, og vi er endt ud med et positivt resultat. Der er plads til nye
redskaber og kurser til vores nye instruktører, så de kan blive styrket i modtagning og få ny inspiration til
den nye sæson 24/25.

Denne beretning er en hyldest til de frivillige. Medlemstallet stiger stødt rundt omkring i alle
gymnastikforeninger, og er kommet godt med efter corona-tiden. Men det kan kun fungere, når man har
hjælp af en masse frivillige, som vælger at lægge deres fritid og energi ude i foreningerne. Det samme
gælder i Drigstrup GF. Så igen, kæmpe stor tak til Jer.
Dertil skal der også lyde en kæmpe tak til gymnaster, forældre og andre, der har vist opbakning til
foreningen.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god og arbejdsom indsats. Vi får afholdt møder, primært
online. Vores samarbejde har fungeret rigtigt godt, og alle omkring værdsætter jeres store indsats i
foreningens regi.
Vi har store og gode planer for næste sæson, så det bliver et teamwork med masser af bobler,
bestående af opgaver vi ønsker fordelt ud.
Igen, har man lyst til at være en del af foreningen, må man gerne kontakte en af os fra bestyrelsen. Vi er
i fuld gang med at planlægge næste års sæson 24/25. Vi mangler hænder.
Tak for denne sæson.
Annette Mortensen
Formand Drigstrup Gymnastikforening.
Drigstrup Gymnastikforening / Bakkegårdsvej 26 / 5330 Munkebo / CVR 71747417 / Tlf. 30 26 49 45 / drigstrupgf@gmail.com


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk