Bestyrelsen i Drigstrup GF 21/22

Formand

Annette Mortensen
Bakkegårdsvej 26
5330 Munkebo

30 26 49 45
drigstrupgf@gmail.com 


Kasserer

Camilla Hinding
Lykkedamsvej 18
5300 Kerteminde

20 10 88 84
kassererdrigstrupgf@gmail.com

 


Bestyrelsesmedlem

Maria Hinding
Over Kærbyvej 108
5300 Kerteminde


Sekretær

Luise Lykke Sognestrup
Tårup Vestergyde 95
5370 Mesinge


Bestyrelsesmedlem

Stine Thyssen
Fabers Allé
5300 Kerteminde


Suppleant

Vicki Rugaard
Havnevejen 122
5300 Kerteminde


Suppleant

Rikke Pedersen
Drigstrup Bygade
5300 Kerteminde


Orlov fra bestyrelsen

Susanne Eriksen
Strandgårds alle 134
5300 Kerteminde


Formandens beretning maj 2022

Formandens beretning v/Annette Mortensen

Dette års beretning kommer igen i år til at handle om en sæson, som har været præget i af Covid-19, da nye varianter som Delta og Omikron i vintermånederne ramte mange af os. Heldigvis kom vi godt igennem gymnastiksæsonen med masser af afspritning, og selvom vi var nødt til at gå lidt tidligere på juleferie end planlagt, blev det heldigvis en sæson med mange lyspunkter og med stor glæde over, at vi kunne afvikle vores lokale gymnastik opvisning i år. Og sikke en fantastisk dag med masser af gymnastik og glade mennesker.

Som ny Formand har det også været en udfordrende og spændende sæson, og jeg er stolt af at være en del af Drigstrup gymnastikforening. en forening som jeg skulle lære at kende, og hvor jeg skulle sætte sig ind i foreningens værdigrundlag, visioner og mål efter at have overtaget roret efter den tidligere og meget ihærdige formand Rikke Pode Madsen som har gjort et fantastisk arbejde sammen med en bestyrelse som jeg kun kan være stolt af. 

Sæson 21-22 startede med et flot holdprogram, efter bestyrelsen havde fået puslespillet til at gå op i juli-og august måned. Det var ikke nogen nem opgave, da mange af vores tidligere instruktører var stoppet pga. job, efterskole mv. Uden frivillige hænder i foreningen, ingen hold men ved fælles hjælp lykkedes det os heldigvis, at få puslespillet lagt, så alle forgange års hold samt 2 nye hold havde instruktører og hjælpeinstruktører. Udover sidste års hold blev programmet udvidet med 2 nye hold som babytumlegymnastik og et nyt kvindehold, Drigstrups Darlings med Rikke som instruktør. Et hold som har tiltrukket medlemmer langt fra vores eget lokalområde.

I august holdt vi et fælles opstartsmøde for alle instruktører og hjælpeinstruktører med fælles pizza og sodavand. Bagefter var der mulighed for alle kunne få hilst på hinanden, tale sammen på tværs af holdene, forventningsafstemt og lavet aftaler indbyrdes på holdene inden sæsonens start til september.

September startede alle gymnastikhold op, nogen mere flere tilslutning end andre. En opstart hvor vi stadig skulle passe på hinanden grund Covid-19.

Springbanditterne havde desværre mistede en del medlemmer, da gymnastikken lå samme dag som fodboldtræning i Kerteminde boldklub.  Men de drenge der kom, gav den en kæmpe skalle. For at få flere medlemmer måtte vi improvisere og vi fik lavet reklame for holdet. Da fodbolden gik på vinterpause kunne de drenge der havde lyst komme til gymnastik og boltre sig på redskaberne og holde formen vedlige ved at gå på holdet og det gjorde at der kom flere drenge på holdet. 

Desværre måtte vi i november lukke 2 hold efter sæsonstarten. Børneyoga-holdet lukkede ned efter et par gange, da der var for få fremmødte, dette gjaldt også femi-fitness som rykkede til Kerteminde.

Vores samarbejde med de andre foreninger i Kerteminde Kommune, de Nordøstfynske hold som består af et juniorhold og damehold, har vi haft svære vilkår på grund af covid-19. vores samarbejde foreningerne imellem har været begrænset, og vi må erkende at det er ikke blevet til megen kontakt. Til gengæld har dameholdet været i fuld gang, og stadig med den samme ihærdige instruktør Gitte.

På Juniorholdet var det omvendt anderledes, da der manglede medlemmer. 12 ihærdige unge mennesker kom trofast hver mandag til træning. Trods et stort arbejde med at reklamere for holdet, hvor der blev uddelt flyveres på alle skoler på 7-8-9 årgang i kommunen, og lavet reklamevideo, var det desværre ikke nok til at tiltrække nye medlemmer. Trænerteamet gjorde et stort arbejde, men de tog beslutningen om at lukke holdet til jul med bestyrelsens opbakning 

Vi håber juniorholdet kommer i gang igen i den nye sæson, og vi håber, at vi kan finde nye instruktører til holdet, da teamet har sagt fra pga. nyt job langt væk.

Samarbejdet med NØF fortsætter med et udvalg bestående af en til to personer fra hver forening, fælles er vi om af finde dygtige instruktører. Sammen tror vi på, det nok skal lykkedes. 

I denne sæson fik vi afholdt vores traditionelle arrangementer som sommerfest, fastelavn og familiefræs.

Sommerfesten faldt sidste år på en gråvejrsdag, og selvom flere folk var kommet og stillet op til loppemarkedet, var besøgstallet var meget småt. Det skal siges at der også var konfirmationer i byen samme dag. Bestyrelsen overvejer om sommerfesten skal fortsætte i den kommende sæson.

Vores Fastelavn var omvendt velbesøgt. Som noget nyt i år afviklede vi fastelavnsfesten på Kerteminde Efterskole. I den ene ende af salen var der sat redskaber op og airtracken var sat frem. I den anden ende af salen var der tøndeslagning. Gæsterne skulle selv medbringe egen kurv med kage og drikkevarer. Dette var en stor succes med i alt 49 børn og deres forældre.

Familiefræs har været godt besøgt, og bestyrelsen er enige om, at vi laver 3 søndage mere efter sæsonens afslutning her i foråret.

Julefesten blev aflyst da smittetallet var højt i december måned.

I marts måned afsluttede vi sæsonen med den længe ventede lokaleopvisning. Vi har ventet 2 år på igen at holde vores lokalopvisning, og sikke en dejlig og flot dag. Vi kunne alle mærke sommerfuglene i maverne, og se stoltheden i ansigterne, nu hvor vi endelig skulle vise, hvad vi har brugt hele sæsonen på at lære. Tusind tak til jer alle for at gøre dagen helt særlig.

Alle har igennem efterår/vinter arbejdet hårdt for at få fuldendt programmet, og alle hold har været præget af mange afbud fra instruktørerne pga. sygdom med covid-19 og aflyste træninger, da det ikke har været forsvarligt at afvikle træningen med for få hænder 

Alle har gjort en stor indsats, nogle har hjulpet til på andre hold når der var stort behov for det. Dejligt at se det store engagement og opbakning på tværs af holdene.

Medlemstallet er det samme som det forgange år, og vi har i alt 239 medlemmer. Det er rigtig flot. Dog er medlemmer på børn faldende og vi har fået flere voksne medlemmer. Vi er sikker på vi nok skal få flere børn tilbage til foreningen.

En stor tak og stor ros til alle instruktører og hjælpeinstruktører for den flotte indsats. Uden jer så havde vi ikke alle de gode hold. Der skal også lyde en tak til alle medlemmer, forældre og andre der har vist opbakning til foreningen.

Økonomisk går Foreningen igen i år ud med et fint overskud. Vi er igen endt ud med et flot resultat. En stor tak skal det lyde til foreningens kasserer Camilla som altid har styr på detaljerne

Foreningen har i år været med til at give et lille bidrag til et skur på efterskolen så der kan blive mere plads i redskabsrummet og redskaberne kan stå ordentligt og korrekt. Dette vil forhåbentligt komme til gavn for alle såvel som eleverne på skolen men også for vores instruktører som hver dag kæmper med at få placeret tingene så alle kan komme til. Der arbejdes stadig på projektet og forhåbentligt stå klar til den nye sæson starter.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god og arbejdsom indsats. Vores samarbejde har fungeret godt, også online. 

Det her er min første beretning som formand, jeg tager gerne en sæson til. Jeg ved der kommer til at ske ændringer i bestyrelsen, og jeg vil gerne takke de bestyrelsesmedlemmer som takker af for denne gang. Vi søger derfor nye medlemmer til bestyrelsen for, at vi kan fortsætte med en aktiv forening for alle vores medlemmer.  

Bestyrelsen er i gang med planlægningen af den næste sæson, som skal på plads med dygtige instruktører og gode tilbud til store såvel som små. Vi skal være åbne overfor nye muligheder og samtidig bevare de gode traditionsrige gymnastikformer og arrangementer. Da en del instruktører er fraflyttet egnen eller stopper i år, mangler vi nye hænder – især spring-modtagere. Foreningen er meget afhængig af dygtige og flittige instruktører og hjælpeinstruktører

Jeg glæder mig til at se jer alle til gymnastik næste sæson, og måske allerede til Landsstævnet i Svendborg hvor vi er repræsenteret med et hold herfra Drigstrup GF som er Drigstrups Darlings. 

Annette Mortensen

Formand Drigstrup Gymnastikforening.
Drigstrup Gymnastikforening / Bakkegårdsvej 26 / 5330 Munkebo / CVR 71747417 / Tlf. 30 26 49 45 / drigstrupgf@gmail.com


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk