Generalforsamling

Drigstrup GF afholder generalforsamling i maj måned.

Næste generalforsamling afholdes maj 2022 kl. 19 i Drigstrup Sognegård. 


Formandens beretning v/Rikke Pode Madsen

Generalforsamling i Drigstrup Gymnastikforening d. 11. maj 2021

Dette års beretning afviger meget fra tidligere år, for året har været præget af store forandringer. Beretningen er således skrevet i skyggen af COVID-19, men heldigvis med lyspunkter og stor glæde over alt det, vi trods alt nåede i løbet af sæsonen.  

Vi oplevede et Danmark der lukkede ned midt i marts 2020. Heldigvis nåede vi akkurat at afholde årets vigtigste arrangement, vores lokale forårsopvisning. Få dage efter lukkede alt ned og når vi ser tilbage på denne sæson, har vores medlemmer kun fået få timers træning med mange restriktioner pga. pandemien.

Vi startede ellers stærkt op til sæsonstart. Bestyrelsen lagde ud med et strategisk blik på foreningen. Vi var omkring foreningens formål, vi satte ord på vores vision og vi fandt de værdier, der gør vi kan opnå visionen. Processen var god, både for de nye medlemmer af bestyrelsen og en god genopfriskning med nye ord og andre vinkler, for vi der havde været med i mange år. Resultatet blev opdateret på hjemmesiden og præsenteret for instruktørerne. Planen var vi i denne sæson ville have et særligt fokus herpå i alt hvad vi gjorde, i vores markedsføring og vores beslutninger. Men også denne proces blev afbrudt af pandemien.

Nyt i denne sæson var indførelse af Conventus, som blev brugt til gymnasternes tilmelding, til opkrævning af kontingent, kommunikation og regnskab. Vi ændrede i kontingentstrukturen i forhold til opkrævning af dragtkøb, så det blev opkrævet i kontingentet. Samtidig fik foreningen en ny hjemmeside, der kunne håndtere betaling mv. 

Gymnastik-kabalen gik endeligt op i løbet af juni måned, hvor sæsonprogrammet faldt helt på plads. Vi fortsatte alle hold fra året før, dog delte vi TurboMix op i 2 hold – et for piger og et for drenge. Derudover tilbød vi nye hold i form af Børneyoga, Torsdags tons og træning i sognegården, samt Familiefræs (åben hal for de mindste). 

I august afholdt vi opstartsmøde for instruktører i sognegården, udendørs og med afstand til hinanden. Der blev hygget med pizza og holdvis var der tid til drøftelser, forventningsafstemning og til at få aftaler på plads inden sæsonstart. Senere i august afholdt Hans-Henrik et minikursus i teknik og modtagning for instruktører og hjælpere. 

Ultimo august afholdt vi det første af flere online møder med instruktører og hjælpere. Vi gennemgik bestyrelsens oplæg til sæsonstart, der tog højde for COVID-19 retningslinjerne. Hurtigt ændredes retningslinjerne, hvorfor der var behov for meget kommunikation til og med instruktører, til gymnaster og forældre.
Lige inden sæsonstart sprittede vi alle redskaber af, 40 nye baljer stod ude mange dage til ”afdampning”, Agnethe syede hul i soft-måtten – men vi nåede at blive klar til sæsonstart.
Instruktørerne var dog på ekstraarbejde, træningen skulle tilpasses til Corona-venlige øvelser, springbaner og lege, redskaber skulle rengøres og f.eks. måtte de samme håndredskaber ikke bruges af flere hold uden der var flere dage imellem. Vi købte rengøringsvenlige ”betræk” til de bløde redskaber, store mængder Rodalon samt sprøjter og mopper til rengøring.

Vi oplevede langt flere instruktørafbud pga. de skulle testes efter mulig smitte. Det var svært at få enderne til at hænge sammen og der var mange svære beslutninger om træningen skulle aflyses, når vi hørte om smittede i f.eks. en børnehave eller skoleklasse.

Midt i det sure blev foreningen nomineret til årets lokale forening. Vi fik godt 200 stemmer – det var rigtig flot. 

I oktober fulgte kravet om brug af mundbind på vej ind og ud af hallen, og flere instruktører trænede med visir. Vi afholdt nu holdvise online møder med instruktører, om det at træne i en Coronatid.

Det var som sagt en større opgave at være instruktør i år. Det var mere besværligt og der var mange overvejelser og svære beslutninger. Det er imponerende, som instruktørerne formåede at holde gejsten oppe og gøre deres bedste for at holde gymnastikken i gang, vel at mærke når det var forsvarligt og muligt. Bestyrelsen besluttede alle havde fortjent et ekstra skulderklap, så alle modtog et gavekort til de lokale butikker i julegave.

For første gang købte vi Juleafslutningsslik samlet, men inden vi nåede til juleafslutningerne, blev al træning aflyst resten af året.
Det blev tydeligt, at vi ikke kom til at starte op i januar. Derfor holdt vi et online møde med instruktørerne, hvor vi drøftede hvad vi kunne gøre, for at holde vores medlemmer aktive og tilknyttet foreningen. Resultatet blev en række online aktiviteter bl.a. en Tæl-skridt aktivitetsdag d. 17. januar, hvor vi opfordrede alle til at gå eller løbe en tur. Arrangementet blev dækket af aviser og TV2 Fyn. Samlet nåede vi op på 1.430.148 skridt, eventet blev en stor succes.
Flere online aktiviteter fulgte i foråret, en fastelavnsdans, en fastelavns fotosafari sammen hver for sig med små aktiviteter hjemme, en frikvartersdans, weekendgymnastik, øvelser for børn og voksne sammen, kontorøvelser, børneyoga, voksenyoga og udendørs træning. Vi måtte slutte sæsonen af med online events, landet var fortsat nedlukket af pandemien.

I denne sæson havde alle hold flotte deltagerantal. Turbotøser var flere end 50 og holdet måtte deles i 2. Der skal ses på om aldersfordelingen bør ændres i næste sæson. I alt landede vi på et flot medlemstal på 239, sammenholdes det med sæsonen før, havde vi 215 medlemmer. Det er rigtig flot og hænger uden tvivl sammen med vores mange instruktører og hjælpeinstruktørers dygtighed og engagement. Alle har igen i år været meget motiverede og gjort en stor indsats. En stor tak og stor ros til alle instruktører og hjælpeinstruktører for den flotte indsats. Der skal også lyde en tak til gymnaster, forældre og andre der har vist opbakning til foreningen.

I denne sæson har vi ikke kunne afholde de traditionsbundne arrangementer som Juletræsfest, Fastelavnsfest med tøndeslagning, Sommerfest for lokalområdet og opvisning i en propfyldt hal. Vi håber det bliver muligt at genoptage arrangementerne i den kommende sæson.

Økonomisk er vores forening stærk og vi er igen endt ud med et rigtig flot resultat. Tak til foreningens kasserer Camilla, der på flot vis fik indført Conventus, og tak for altid at have styr på detaljerne. 

Jeg vil runde af med at takke bestyrelsen for en god og arbejdsom indsats. Vores samarbejde har fungeret godt, også online, og alle omkring foreningen værdsætter jeres store indsats i foreningens regi. Dette er min sidste beretning, i hvert fald i denne omgang, da jeg ikke genopstiller. Men det er med ro i maven jeg forlader en succesfuld gymnastikforening og lader jer bære stafetten videre. 

Bestyrelsen er allerede i gang med planlægningen af den næste sæson, som skal på plads med dygtige instruktører og gode tilbud til store såvel som små. Vi skal være åbne overfor nye muligheder og samtidig bevare de gode traditionsrige gymnastikformer og arrangementer. Da en del instruktører er fraflyttet egnen eller stopper i år, mangler vi nye hænder – især springmodtagere. Foreningen er meget afhængig af dygtige og flittige instruktører og hjælpeinstruktører, det er her den nye bestyrelse skal lægge kræfterne i foråret. Derudover skal den nye bestyrelse og formand finde en ny opgavefordeling - jeg er sikker på I vil lykkes. 

I den kommende sæson skal vi også have løst vores pladsproblem i redskabsrummet. Vi overvejer en vogn til at samle skumredskaber på og vi skal finde flere smarte løsninger, så det bliver mere overskueligt og gerne lette trænernes arbejde, når redskaber skal frem og tilbage.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige alle tak for en meget anderledes sæson! En ny, spændende og forhåbentlig mere normal sæson står for døren efter sommerferien, det glæder vi os alle til.

Rikke Pode Madsen
Formand Drigstrup Gymnastikforening 
Drigstrup Gymnastikforening / Bakkegårdsvej 26 / 5330 Munkebo / CVR 71747417 / Tlf. 30 26 49 45 / drigstrupgf@gmail.com


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk