Generalforsamling

Generalforsamling Drigstrup GF
Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19.00 i Drigstrup Sognegård

1. Valg af dirigent
2. 
Bestyrelsens beretning v formand Annette Mortensen
3. Fremlæggelse af regnskab & budget v. kasserer Camilla Hinding
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

  • Formand Annette Mortensen, genopstiller
  • Luise Sognstrup, genopstiller ikke
  • Maria Hinding, genopstiller

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:

  • Suppleant Rikke Pedersen, genopstiller
  • Suppleant Vicki Rugaard, genopstiller
  • Revisor Agnethe Nedergaard Pedersen, genopstiller
  • Revisorsuppleant Anne-Marie Sahl Sørensen, genopstiller

7. Evt.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. 
Drigstrup Gymnastikforening / Bakkegårdsvej 26 / 5330 Munkebo / CVR 71747417 / Tlf. 30 26 49 45 / drigstrupgf@gmail.com


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk