Drigstrup GF's formål & værdier

Drigstrup GF’s formål er at medvirke til styrkelse og fremme af folkesundheden gennem tilbud om gymnastik. 
I Drigstrup GF er der plads til alle og vores mission er at tilbyde aktiviteter til alle aldre. Vi vil tilbyde de bedste faciliteter og være en attraktiv og foretrukken forening for såvel instruktører, hjælpeinstruktører og gymnaster.

Visionen søges opnået gennem følgende værdier:

 • Fællesskab
  Motion er en oplagt vej til at styrke det sociale fællesskab mellem mennesker. Alle skal have mulighed for at være en givende del af fællesskabet. Gode fællesskaber opstår, når alle yder en indsats og er rummelige overfor hinanden. Det skal være sjovt, rart og hyggeligt at komme i Drigstrup GF, og vi arbejder løbende på at skabe rammer, der kan få de menneskelige fællesskaber til at spire og gro på kryds og tværs af alder og køn.
  Drigstrup GF skaber et miljø, hvor alle kan føle glæde og tilfredshed. 

 • Dannelse / uddannelse
  Vi vægter en høj kvalitet i undervisningen og det sker ved at instruktørerne er veluddannede, rustede til opgaven og følger udviklingen indenfor idrætten.
  Vi møder medlemmerne, hvor de er og med respekt. Foreningens instruktører giver medlemmerne en ærlig, konstruktiv, anerkendende feedback, så deres kompetencer inden for gymnastik udvikles uanset deres niveau.  Medlemmerne skal opleve aktiviteterne som motiverende og inspirerende, så det opleves som succesfuldt at gå til gymnastik. 
  Alle foreningens aktiviteter har fysisk udfoldelse som omdrejningspunkt. Gennem bevægelse ønsker foreningen at udvikle alle aldre, også personligt.

 • Gode relationer & engagement
  Det frivillige arbejde i Drigstrup GF drives af motivation og engagement. Med vilje, humør, inspirerende træninger, faglighed og empati skabes nogle betydningsfulde og stærke sociale relationer. I Drigstrup GF prioriteres den gode relation mellem såvel gymnast og instruktør som forældre. 

 • Udvikling
  Vi udbyder et bredt udvalg af hold, således forskellige behov imødekommes. Vi har fokus på behov og muligheder, således at der sker en løbende tilpasning af udbuddet af aktiviteter.
  Vi er en målrettet og udviklingsfremmende forening.

 • Ansvarlighed
  Sikkerheden skal være i top, herunder faciliteter, redskaber og modtagning.
  Alle har og oplever at tage ansvar for at det er rart at være til gymnastik i Drigstrup GF.

 • Åbenhed
  Foreningen er en medlemsstyret demokratisk forening, der sikrer at alle har indflydelse. Gennem dialog mellem bestyrelse, instruktører, medlemmer og lokalsamfundet sikres foreningens målsætninger.

 • Samarbejde
  Vi skaber et positivt og udviklende foreningsliv i lokalsamfundet.
  Vi bidrager til godt samarbejde mellem og på tværs af bestyrelse, instruktører og hjælpetrænere.
Drigstrup Gymnastikforening / Bakkegårdsvej 26 / 5330 Munkebo / CVR 71747417 / Tlf. 30 26 49 45 / drigstrupgf@gmail.com


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk