Velkommen

Foreningens formål er at medvirke til styrkelse og fremme af folkesundheden. Vores vision er at gymnastikforeningen er et aktiv, der bidrager til personlig udvikling, herunder skaber ansvars- og fællesskabsfølelse.

Foreningens værdier er Fællesskab, Dannelse & uddannelse, Relationer og engagement, Udvikling, Ansvarlighed, Åbenhed og Samarbejde. Læs mere om vores værdier her.


Bestyrelsen pr. 14/5-2020


Øverst fra venstre:

Vicki Rugaard, Rikke Pode Madsen, Susanne Eriksen, Maria Hinding

Forrest fra venstre:

Annette Mortensen, Camilla Hinding, Christina Sørensen
Drigstrup Gymnastikforening / Hans Schacksvej 409 / 5300 Kerteminde / CVR 71747417 / Tlf. 93 50 76 27 / drigstrupgf@gmail.com


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk